1. Introduction
2. Wat Kunnen We Doen?

1. Introduction

OOXS is een informatica bedrijf gespecialiseerd in object geörienteerde technologieën en competencies. De naam is een afkorting voor "Object Oriented eXpertise and Services".

In gewone mensen taal betekent dit dat wij U kunnen helpen bij het implementeren van IT projecten

Gezien in de ICT sector de voertaal doorgaans het Engels is, is het grootste deel van deze site ook in het Engels gemaakt. Dit is ook zo omdat de code, artikels en boeken waar naar verwezen wordt voor het overgrote deel Engelstalig zijn.

Voor zakelijke informatie kan u steeds bellen of mailen. Gegevens staan op mijn Contact pagina

2. Wat Kunnen We Doen?

2.1. Bouwen Van Software

2.1.1. Meerwaarde Creëren

Door een intelligent gebruik van hulpmiddellen, een ruime ervaring in het ontwerpen en maken van software, kunnen we kwalitatief werk afleveren, op tijd en binnen budget. Dat durven en willen we ook op papier zetten.

2.1.2. Technologiën

Een greep uit de technolgieën die we gebruiken:

 • Java en aanverwanten: jsp, EJB,
 • Webservices: SOAP, Axis,...
 • Web ontwikkeling: Xhtml/Html, CSS, JavaScript
 • Database ontwerp en beheer: MySQL, Oracle, DB2, PostgreSQL, MS SQLServer,...
 • XML, schema, DTD, RelaxNG, transformaties,...
 • Operating Systemen: Linux, OS X, Windows

2.1.3. Ondersteunende Taken

Voor het in gebruik nemen van de software, moeten er ook een aantal ondersteunende taken uitgevoerd worden, die we ook op ons kunnen nemen:

 • Configureren, installeren, beheren van servers
 • Configureren, installeren, beheren van application servers (Tomcat, jBoss, Websphere e.d.)
 • Organiseren en uitvoeren van grafische taken (beeldbewerking, stylen van websites,...)
 • Het opzetten, begeleiden, beheren van backup systemen
 • Organiseren van server hosting
 • ...

2.2. Consultancy

2.2.1. Vorming

Na jarenlange ervaring met het geven van verschillende cursussen en trainingen, kennen we het klappen van de zweep en kunnen we een publiek boeien.

2.2.2. Onderhoud - Problemen Oplossen

Debuggen, performance bottlenecks opsporen en verhelpen, code refactoren , nieuwe functionaliteit toevoegen aan of aanpassen in bestaande software.

2.2.3. "Time and Material"

Op aanwijzingen van de klant, opdrachten uitvoeren en meedenken om tot degelijke resultaten te komen.

2.2.4. Architectuur Opzetten

Onderzoeken, bedenken en beschrijven hoe de zakelijke doelstellingen van een systeem het beste kunnen gerealizeerd worden. Door rekening te houden met veiligheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, kosten, schaalbaarheid e.d.

2.3. Hoe?

Voor meer informatie, gelieve ons te contacteren .